0 Weaving Technology

1 Umelecky navrh / umelecky zamer

Umelecky navrh / umelecky zamerUmelecky navrh / umelecky zamer Umelecky navrh / umelecky zamerUmelecky navrh / umelecky zamer Umelecky navrh / umelecky zamerUmelecky navrh / umelecky zamer

2 karton / provedeni

/ prevedenie umeleckého obrazu na kartón : teda rozpixelovanie obrazu na jednotlivé body , ktoré znemanajú vazné body , farebné rozloženie / / prevedenie umeleckého obrazu na kartón : teda rozpixelovanie obrazu na jednotlivé body , ktoré znemanajú vazné body , farebné rozloženie / / prevedenie umeleckého obrazu na kartón : teda rozpixelovanie obrazu na jednotlivé body , ktoré znemanajú vazné body , farebné rozloženie /

3 Rozpixelovani

In digital imaging, a pixel, pel,[1] or picture element[2] is the smallest addressable element in a raster image, or the smallest addressable element in an all points addressable display device; so it is the smallest controllable element of a picture represented on the screen.

Tkani na ramu

TkaniTkaniTkaniTkaniTkaniTkaniTkaniTkani TkaniTkaniTkaniTkaniTkaniTkaniTkaniTkani TkaniTkaniTkaniTkaniTkaniTkaniTkaniTkani TkaniTkaniTkaniTkaniTkaniTkaniTkaniTkani

1 umelecký návrh / umelec 2 Kartón / prevedenie 3 rozpixelovani 4 Tkani na ramu