Trapped Under Night

trappedUnderNight photos trappedUnderNight photos

je audiovizuální performancí. Odpovídá celkové snaze a vývoji v tomto okruhu během magisterského studia. Být schopen produkovat vlastní vystoupení, se zvukem a obrazem. K vývoji techniky došlo ve zvuku i v obraze. Nyní projekt stojí na programu Pure Data a MaxMSP pro zvuk a obraz je komponován v realtime prostředí herního vývojové aplikace Unity 3D.

V jednom bodě bylo cílem resonifikovat (změnit povahu zvuku) el. Kytary, jejíž signál je společně s celým Live systém zvuků distribuován v ambisonickém systému. Realizovaném v prostoru např pomocí 4, 8 nebo více reproduktorů. Autor zde používá vlastní kontroléry vč. Senzorů, jimiž je ovládán charakter, ale i pohyb a pozice zvukových zdrojů kolem diváka. Vše ústí v hlukový projev, doprovázený obrazy fiktivních 3D prostředí, které zapadají do dlouhodobější představě o vizuální konstrukci a úpravě prostor. Ta vychází z drobných příběhů, snů, představ o společnosti, příbězích, lásce a až abstraktní formě se takový subjektivní zážitek snaží zprostředkovat, ve vymezeném čase předat.

trappedUnderNight photos trappedUnderNight photos

Projekt se v minulosti stal z nutnosti sólo performancí, jenž jsem chtěl dosáhnout, ale stejně jako v předchozím projektu C.O.T.I. jsem měl zájem o spolupráci a přesah. Toto dílo na předchozí snahy bezprostředně navazuje a užívá získané zkušenosti, ale i sestrojené interface (ovládací rozhraní), které tvoří celý hudební nástroj.

trappedUnderNight photos trappedUnderNight photos

Uvažuji ovšem přizvat k projektu Pavla Havrdu, jenž by hrál na bicí a já bych řešil kromě el. Kytary i snímání jejich signálu. Ty jsou se pak mění v tok dat, které ovlivňují živé herní animace, jednotlivá prostředí – reagují na zvuk. Řešil by se pro to tudíž v tomto pohledu i jakýsi dialog a souhra odlišně interpretovaných nástrojů, jenž probíhají celým audio systémem a jsou distribuovány v prostorovém zvuku, za světel dvou a více výkonných dataprojektorů.

trappedUnderNight photos trappedUnderNight photos

Tato práce nemá scénář, ale i tak vychází ze zážitkových situací mediálního umělce, spíše obklopeného technikou a kreativními programy, než kusy dokumentů a úvah o přesně navrženém sebemenším detailu , časové linii, významu vyprávění.

trappedUnderNight photos trappedUnderNight photos

To přichází se samotnou invencí konkrétních pracovních podmínek a ano, i počátečních idejí, odkazující k starším i aktuálním představám o působení díla. Vypraví tedy zvuk a obraz, pospolu. ..

other works
Biography
my Contact and links
graphics, like posters
kitty chaos planet
live AudioVisual
Dominium VR project
DIY devices
Instalation Art
Video works