planeta

nepřesně nařčeno uměti se živě

audiovizuálně vyjadřovat spíše

je dnešním novým základem

jako je bylo obdobně přičítáno

fotografii před dávnými věky

ale stává se často balastem

mozkové vysunutí vlastní hudby

přirozených rytmů zvýrazňuje

neurčité akty přesunuté ven

pomyslné možnosti řeči malby

dosažitelné a přesto dílčí vlastní

dovoleno mluvit můžete se vyjádřit

nástroj boje o sebe a vše změna

jeden zásah křehkost struktury