Zdenek Pešánek - memory statue in place of his birth place

Narodil se 12. 6. 1896 v Kutné Hoře. V letech 1914–1917 studoval sochařsko-kamenickou školu v Hořicích u prof. Kociána poté Akademii výtvarných umění v Praze, obor sochařství u Jana Štursy. Soukromě také studoval architekturu. Ve své tvorbě byl zpočátku ovlivněn expresionismem, kubismem poté se přiklonil ke konstruktivismu. Ve 26 letech se začal věnovat svému celoživotnímu dílu a to programu kinetického umění. Vytvořil řadu světelných a světelně kinetických plastik, experimentoval s kinetickým obrazem, s filmem, světelnou reklamou, osvětlením ve spojení s architekturou atd. Je autorem tzv. [Wikipedia] Barevného klavíru (spolupráce s firmou Petrof a klavíristou Schulhoffem). Klavír umožňoval kombinovanou hru barevných světel, tónů i barevných harmonií. Další jeho známé dílo je fontána Československého lázeňství, jde o světelnou instalaci umístěnou na dně bazénu. Obě díla byla vystavena roku 1937 v československém pavilonu na světové výstavě v Paříži. Teorii kinetismu rozvinul v publikaci Kinetismus (1941).

http://www.zapni-svetlo-pro-pesanka.klucivespolek.com/ https://www.gask.cz/cs/lektorske-centrum/sleduj-zdenka https://www.obzorykutnohorska.cz/clanek-gask-kutna-hora-prinasi-dalsi-nabidku-prozitku-v-utery-12-6-instaloval-v-kutnohorske-tylove-ulici-trvalou-pripominku-umelce-zdenka-pesanka