klauzuras

coti photos coti photos coti photos coti photos

COTI (Tvůrce technických obrazů)

Osud se odehrává v devíti obrazech: ateliér, obydlí, koncert, soud, cesta, internet, tma, město a cizí planeta. Lidské hodnoty již nemají váhu.

Představení Tvůrce technických obrazů, je audiovizuální multimediální performance, ale spíše platforma k jejímu plnění složená z věcí nebo lidí. Projekce probíhá na mobilní plátna, jejichž pohyb je sledován kamerou a obraz na ně zaměřován (ve vývoji). V představení také může být využit prostorový zvuk, interaktivní animace, přes síť propojenýné nástroje v podobě interface, části kostýmu atp..

Tématem je nic a možná osud jako příklad v protikladu světa skutečného a vnitřního, hmotného, virtuálního. Název si vypůjčuje spojení jako pohyb v rozmanitých typech aplikací, ale i v kontextu tvorby svobodných elektronických zařízení, virtuálních světů a programů. Pozornost však zaměřuje k tělu s jeho neznatelnými, či neskrytými okolnostmi.

Projekt byl prohnán vnitřním grantem FAMU, počítá tak s dokončením a to do září 2016 v spektru nutných technologií + záznam.

Díky za pomoc, byť i jen snahu zůčastnit se projektu nebo za aktivní pomoc: Natáleii Loukotové, Alici Minar, Bohuslavu Gruberobi, Haruně Hooncoop, Matěji Šenkyříkovi, Krystýně Vazač, Jakubu Svobodovi

COTI (Creator of technical images)

Fate takes place in nine images: studio, home, concert, court, journey internet, darkness, city and foreign planet. Human values no longer have values.

Creator of technical images, is an audiovisual multimedia performance, but rather a platform for it's complying. It is composed of things or people. The screening is ideally but not necessarily projected to mobile or static screens. Ambisonic Sound can be also used if computer setup is able to stand it, same like Processing or PureData Iteractive animations, same as videos, renders, through a network of instruments, Interfaces and some existence data. Mainly Raspberry Pi one and wifi one on me, with sensoric data, based originaly for eletric guitar parts and other modules to be developed. From instalation to be live.

The theme is nothing, and maybe fate as an example in contrasts of world of real and internal, substantive, virtual. Title borrows term for name as the movement of the various types of applications, but also in the context of the formation of free electronic devices, virtual worlds and programs. But attention focused on the body with its imperceptible or unhided circumstances.

End of the Ends, works of Institut of Intermedia of ČVUT

coti photos coti photos coti photos coti photos coti photos coti photos coti photos coti photos

COTI - city

Audiovisual performance

Voci Photo Voci Photo Voci Photo Voci Photo Voci Photo

Attept to exhibit without enough power

There I would like to say something about what happened. I am afraid that I am not able to do that.

Voci Photo Voci Photo Voci Photo Voci Photo Voci Photo Voci Photo Voci Photo Voci Photo Voci Photo Voci Photo
Voci Photo Voci Photo Voci Photo Voci Photo Voci Photo
coti photos coti photos coti photos coti photos coti photos coti photos coti photos coti photos coti photos coti photos coti photos coti photos coti photos coti photos coti photos coti photos coti photos coti photos coti photos coti photos coti photos

COTI

coti photos coti photos coti photos coti photos coti photos coti photos coti photos coti photos coti photos coti photos
other works
Biography
my Contact and links
graphics, like posters
kitty chaos planet
live AudioVisual
Dominium VR project
DIY devices
Instalation Art
Video works